Generalforsamling

  • 22/02/2018
  • 19:00 - 20:30

22. feb. 2018 kl. 19.00 i Søndermarkshallens kantine

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
     a. Bestyrelsen
     b. Suppleanter
7. Eventuelt

Ad pkt. 6a:
På valg er:
Benjamin Ravn – modtager genvalg
Mette Madsen – modtager genvalg
Jes Skovbjerg – modtager ikke genvalg

Vi mangler desuden to nye suppleanter.

Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal
sendes senest den 16. februar 2018 til formand Benjamin Ravn
på mail: benjamin@givebadmintonklub.dk

Vi glæder os til at se dig!

Give Badmintonklub

www.givebadmintonklub.dk

Sted

Søndermarkshallen

Søndermarken 1, 7323 Give

Arrangør

Give Badmintonklub

Telefon: 20 62 72 88

mail@givebadmintonklub.dk