Generalforsamling 2023

Give Badmintonklub afholder generalforsamling d. 28. februar kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Ikærhallen Mødelokale 2 (M2)

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forslag til vedtægtsændring
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Bestyrelsen (mangler 1)
  2. Suppleanter (mangler 2)
 8. Eventuelt

Ad. pkt. 6:

Forslag til ændring af formulering i §10:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 8 dages varsel, via den lokale avis, via e-mail til medlemmerne, og/eller via sociale medier.

Ændres til:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 8 dages varsel via e-mail til medlemmerne og via sociale medier.

Ad pkt. 7a:
På valg er: Nickolaj Berthelsen – modtager genvalg
Maria Berthelsen opstiller som bestyrelsesmedlem

Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal sendes senest den 18. februar til formand  Benjamin Ravn på e-mail: formand@givebadmintonklub.dk

Vi starter generalforsamlingen med aftensmad.

Vi glæder os til at se dig!